previous arrownext arrow
Slider

Bien Vu

Ge­schlecht Stu­te
Far­be Bai
Ge­burts­da­tum 14.05.2011
Va­ter Quick Start
Mut­ter Ja­mai­que De Mone
Stand­ort Han­dels­stall Wil­li Mel­li­ger, Neu­en­dorf
Be­mer­kung Schnell, vor­sich­tig, ver­mö­gen. Die­se Quick Star Toch­ter hat al­les für den gros­sen Sport.
Im Mo­ment im Be­ritt von Ste­ve Guer­dat.